Art. IV.4.6.1.
In het kader van de levering van ondersteunende diensten compenseert de elektriciteitsdistributienetbeheerder de energieverliezen in zijn distributienet voor elke gebruiker van zijn net.