Art. IV.4.7.1.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder is ten opzichte van de partij die het toegangscontract met hem heeft afgesloten of waaraan hij toegang heeft verleend onder de voorwaarden van het toegangsreglement, verantwoordelijk voor de toegang tot de netten waarmee zijn elektriciteitsdistributienet gekoppeld is.