Afdeling IV.6.1.
Co÷rdinatie van de inschakeling van de productie-eenheden


Art. IV.6.1.1.

ž 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder komen overeen welke productie-eenheden aangesloten op het elektriciteitsdistributienet in aanmerking komen voor co÷rdinatie van de inschakeling van de productie-eenheden door de transmissienetbeheerder. Voor die eenheden wordt een contract voor de co÷rdinatie van de inschakeling van de productie-eenheden gesloten tussen de transmissienetbeheerder en de betrokken evenwichtsverantwoordelijke.

ž 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder meldt aan de VREG op welke productie-eenheden ž1 van toepassing is.

Art. IV.6.1.2.
De co÷rdinatie van de inschakeling van de productie-eenheden voldoet aan de bepalingen ter zake van het Technisch Reglement Transmissie.

Art. IV.6.1.3.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder verlenen elkaar de nodige bijstand bij de uitvoering van de taak van co÷rdinatie van de inschakeling van de productie-eenheden.