Art. IV.6.2.1.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaalt de specificaties inzake de beschikbaarheid en de levering van de regeling van de spanning en van het reactief vermogen.

§ 2

De beschikbaarheid en de levering van de regeling van de spanning en van het reactief vermogen worden aangekocht via een mededingingsprocedure of door aanbesteding.

§ 3

De modaliteiten met betrekking tot de beschikbaarheid en de levering van de regeling van de spanning en van het reactief vermogen, worden op transparante en niet-discriminerende wijze bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en in een of meer contracten voor ondersteunende diensten gepreciseerd.

§ 4

Als de regeling van de spanning en van het reactief vermogen dat aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder ter beschikking wordt gesteld, niet volstaat om de veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het net te handhaven, zijn de op het elektriciteitsdistributienet aangesloten producenten ertoe gehouden, op verzoek van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, de regeling van de spanning en van het reactief vermogen aan die laatste voor een billijke prijs op basis van criteria, bepaald door de VREG, ter beschikking te stellen en te leveren, met naleving van de technische criteria, vermeld in dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

§ 5

De elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaalt, op individuele basis en op basis van technische en transparante criteria, de hoeveelheid die elke producent ter beschikking stelt en, indien van toepassing, levert aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder.