Art. IV.6.2.4.
De richtlijnen, vermeld in Artikel IV.6.2.3, komen overeen met de niveaus die tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de leverancier van die ondersteunende dienst zijn bepaald.