Art. IV.6.3.1.

ž 1

De evenwichtsverantwoordelijke voor een injectiepunt bezorgt de productiestelwaarden aan de productie-eenheden op zijn injectiepunten. Hij geeft er gelijktijdig een kopie van aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder.

ž 2

De evenwichtsverantwoordelijke deelt alle informatie die de procedures voor de co÷rdinatie van de inschakeling van de productie-eenheden kan be´nvloeden, onverwijld mee aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder.