B.
Spanning en reactief vermogen


Art. IV.6.3.5.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder deelt aan de productie-eenheden in kwestie de stelwaarden mee die bestemd zijn voor de regeling van de spanning en van het te injecteren of af te nemen reactief vermogen voor de regelende en niet-regelende eenheden.

§ 2

De technische middelen die worden aangewend voor de mededeling, vermeld in §1, worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder in het contract voor ondersteunende diensten bepaald.

Art. IV.6.3.6.
De stelwaarden, vermeld in Artikel IV.6.3.5, kunnen pas worden gewijzigd na akkoord van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.