Art. IV.7.1.1.
De beheerder van een gesloten distributienet voor elektriciteit is verantwoordelijk voor het beheer van het toegangsregister, het actueel houden van de informatie erin, met inbegrip van de verwerking van de gegevens van de gebruikers van het gesloten distributienet voor elektriciteit zoals die worden aangeleverd door de toegangshouders.