Art. IV.7.1.2.
Het toegangsregister van een gesloten distributienet voor elektriciteit bevat dezelfde gegevens als deze voor elektriciteitsdistributienetten zoals vermeld onder Artikel IV.2.1.3§1, met als verschil dat ook bij afname een achterliggende netgebruiker toegangshouder kan zijn.