Afdeling IV.7.2.
Berichten van wijziging


Art. IV.7.2.1.
Elke wijziging van leverancier op een achterliggend toegangspunt moet minstens eenentwintig kalenderdagen vooraf aan de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit gemeld worden door de (nieuwe) leverancier, met aanwijzing van de datum van verandering.

Art. IV.7.2.2.
Indien de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit het beheer van het toegangsregister uitbesteedt aan de beheerder van het gekoppelde net, zijn dezelfde artikels voor berichten van wijziging van toepassing als deze voor het gekoppelde net.

Art. IV.7.2.3.
Als de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit het beheer van het toegangsregister niet uitbesteedt aan de beheerder van het gekoppelde net, voorziet hij in een eigen interne procedure voor
de wijziging van leverancier op een achterliggend toegangspunt,
de wijziging van titularis en gecombineerde wissel van titularis en leverancier op een achterliggend toegangspunt,
de wijziging van evenwichtsverantwoordelijke op een achterliggend toegangspunt,
de opzegging van contract door een leverancier op een achterliggend toegangspunt,
de situatie waarbij een nieuwe leverancier zich meldt voor een achterliggend toegangspunt waarop een andere leverancier zijn contractuele overeenkomst beŽindigt,
de melding van mogelijke fouten in de informatie van een achterliggend toegangspunt tussen de leverancier en de beheerder van het gesloten distributienet.
De beheerder van het gesloten distributienet beantwoordt de verzoeken of vragen van achterliggende netgebruikers hieromtrent binnen redelijke termijn.

Art. IV.7.2.4.
Als er geen leverancierswissel heeft plaatsgevonden op de door de leverancier aangevraagde einddatum voor de levering, levert de gesloten distributienetbeheerder tot op het moment van de afsluiting.