Afdeling IV.7.3.
Toegangsprocedure


Art. IV.7.3.1.
Toegang tot het gesloten distributienet voor elektriciteit wordt verkregen na een door de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit goedgekeurde toegangsaanvraag. Het toegangscontract is van toepassing op iedere toegangshouder of achterliggende netgebruiker die toegang heeft verkregen.

Art. IV.7.3.2.
Elke toegangsaanvraag wordt ingediend volgens de procedure van de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit. Die procedure specificeert de voorwaarden waaraan een toegangsaanvraag moet voldoen om voor de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit ontvankelijk te zijn.