Art. IV.7.3.1.
Toegang tot het gesloten distributienet voor elektriciteit wordt verkregen na een door de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit goedgekeurde toegangsaanvraag. Het toegangscontract is van toepassing op iedere toegangshouder of achterliggende netgebruiker die toegang heeft verkregen.