Afdeling IV.7.4.
Verklaringen en garanties van de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke


Art. IV.7.4.1.
De toegangshouder verklaart en garandeert ten opzichte van de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit, dat vanaf de datum van het verkrijgen van toegang onder de voorwaarden van het toegangsreglement en voor de hele duurtijd ervan, alle door hem geplande afnamen en injecties gedekt zijn of gedekt zullen zijn door een leverings- of aankoopcontract.

Art. IV.7.4.2.
Indien de toegangshouder niet zelf de evenwichtsverantwoordelijke is, moet voor elke evenwichtsverantwoordelijke met wie hij in dat verband samenwerkt, een verklaring die de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke hebben ondertekend, aan de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit bezorgd worden. In die verklaring wordt de samenwerking van de beide partijen bevestigd met betrekking tot (een deel van) de toegangspunten waarop de toegangshouder toegang tot het gesloten distributienet voor elektriciteit heeft. De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit stelt daarvoor een modelformulier op.

Art. IV.7.4.3.
De leverancier verklaart en garandeert, voor wat de toegang tot gekoppelde netten betreft, ten opzichte van de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit dat hij de nodige contracten zal afsluiten zodat de toegang voor alle injecties en afnamen gedekt is.

Art. IV.7.4.4.
De toegangshouder of de evenwichtsverantwoordelijke waarschuwt de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit onmiddellijk als een of meer van de hierboven beschreven verklaringen en garanties vervallen.