Art. IV.7.5.1.
Een nieuw of buiten dienst gesteld achterliggend toegangspunt kan pas in dienst genomen worden als de volgende voorwaarden vervuld zijn.
de achterliggende netgebruiker heeft een aansluitingscontract afgesloten met de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit voor de aansluiting in kwestie;
de door de achterliggende netgebruiker aangewezen toegangshouder heeft een toegangscontract afgesloten met de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit;
de toegangshouder is zelf erkend evenwichtsverantwoordelijke of heeft een overeenkomst met een erkende evenwichtsverantwoordelijke;