Art. IV.7.5.2.
Overeenkomstig de bepalingen in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden, voorziet de beheerder van het gesloten distributienet in een procedure voor de aanvraag door een achterliggende gebruiker tot (her)indienstname van zijn toegangspunt. Als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in Artikel IV.7.5.1, neemt de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit het toegangspunt binnen redelijke termijn in dienst. De wijziging in het toegangsregister gebeurt om 00u00 lokale tijd op de dag van indienstname. De leverancier op het achterliggend toegangspunt wordt hiervan op de hoogte gebracht door de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit.