Afdeling IV.7.6.
Buitendienststelling van een achterliggend toegangspunt


Art. IV.7.6.1.
Overeenkomstig de bepalingen in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden, voorziet de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit in een eigen procedure voor de aanvraag door een gebruiker van het gesloten distributienet voor elektriciteit tot buitendienststelling van zijn achterliggend toegangspunt. De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit zal het toegangspunt steeds binnen redelijke termijn uit dienst nemen. De wijziging in het toegangsregister gebeurt om 00u00 lokale tijd op de dag van buitendienststelling. De leverancier op het achterliggend toegangspunt wordt hiervan op de hoogte gebracht door de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit.

Art. IV.7.6.2.
Behoudens andersluidende bepalingen komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de achterliggende netgebruiker.