Art. IV.7.7.1.
In geval de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit werkzaamheden aan het gesloten distributienet voor elektriciteit plant die een onderbreking van de toegang op één of meer achterliggende toegangspunten tot gevolg zullen hebben, brengt hij de betrokken netgebruikers en toegangshouders van deze achterliggende toegangspunten voorafgaandelijk op de hoogte van tijdstip en duur van deze onderbreking.