Art. IV.7.8.1.
De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit voorziet in een telefoonnummer waarop hij permanent bereikbaar is voor meldingen van onderbrekingen van de toegang en informatie over onderbrekingen kan worden verstrekt.