Art. IV.7.8.3.
Bij ongeplande onderbrekingen van de toegang informeert de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit desgevraagd de achterliggende netgebruiker of zijn leverancier over de aard en de te verwachten duur ervan.