Afdeling V.1.1.
Doel


Art. V.1.1.1.
De Meetcode (Deel V) beschrijft de toepasselijke regels met betrekking tot:
het ter beschikking stellen, de plaatsing, het gebruik en onderhoud van de meetinrichtingen;
de uitlezing, de verwerking en het ter beschikking stellen van de meetgegevens, afkomstig van de meetinrichting.

Art. V.1.1.2.
De meetinrichtingen dienen voor het bepalen van de hoeveelheden geïnjecteerde en afgenomen elektriciteit op het elektriciteitsdistributienet en de gekoppelde gesloten distributienetten, en de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. De meetgegevens, aangevuld met de gegevens vermeld in Afdeling V.1.3, dienen voor de verrekeningen tussen de verschillende partijen. Ze dienen eveneens als basis om een goed beheer van het elektriciteitsdistributienet en de gesloten distributienetten mogelijk te maken.

Art. V.1.1.3.
De elektriciteitsdistributienetgebruiker is eigenaar van zijn meetgegevens en heeft ten allen tijde recht op toegang tot de meetinrichting.