Art. V.1.2.3.
De elementaire periode, vermeld in Artikel V.1.2.2, bedraagt vijftien minuten.