Afdeling V.2.2.
Locatie van de meetinrichting


Art. V.2.2.1.
De meetinrichting wordt geplaatst ter hoogte van het toegangspunt.

Art. V.2.2.2.
In afwijking van Artikel V.2.2.1 kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, om economische redenen en voor zover dat technisch haalbaar is, beslissen om de meetinrichting met betrekking tot een aansluiting vanuit het hoogspanningsnet en met een aansluitingsvermogen kleiner dan of gelijk aan 250 kVA, te plaatsen aan de laagspanningszijde van de vermogentransformator.

Art. V.2.2.3.
In afwijking van Artikel V.2.2.1 kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder beslissen om de meetinrichting elders te plaatsen na motivering van de beslissing ten overstaan van de elektriciteitsdistributienetgebruiker.