Art. V.2.2.1.
De meetinrichting wordt geplaatst ter hoogte van het toegangspunt.