Afdeling V.2.3.
Nauwkeurigheidsvereisten


Art. V.2.3.1.

§ 1

De meetinrichtingen voldoen aan de minimale nauwkeurigheidsvereisten opgenomen in bijlage III: “Nauwkeurigheidsvereisten voor de meetinrichting”, voor zover geen andere regelgeving terzake geldt.

§ 2

De nauwkeurigheid van de elektrische meetapparatuur waarvan de meetresultaten worden gebruikt voor de berekening van het aantal toe te kennen groenestroom- en/of warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong (in uitvoering van het Energiebesluit) moet voldoen aan de voorschriften vermeld in bijlage III: “Nauwkeurigheidsvereisten voor de meetinrichting”.