Afdeling V.2.5.
Tariefperiodes


Art. V.2.5.1.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder beheert en bedient de apparatuur die nodig is voor de sturing van meetinrichtingen en voedingscircuits met het oog op het toepassen van verschillende tariefperiodes.

Art. V.2.5.2.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder zorgt ervoor dat de apparatuur, vermeld in Artikel V.2.5.1, minimaal de volgende functionaliteit biedt:
het aansturen van meetinrichtingen voor meervoudig tarief;
het aansturen van afzonderlijke voedingscircuits voor afname gedurende welbepaalde periodes.

Art. V.2.5.3.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert de informatie over de toegepaste sturing met inbegrip van de uurregeling voor de tarief periodes in zijn distributiegebied.

Art. V.2.5.4.

§ 1

Aanpassingen van de functionaliteit, vermeld in Artikel V.2.5.2, op initiatief van de elektriciteitsdistributienetbeheerder kunnen pas worden uitgevoerd na overleg met de betrokken toegangshouders.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetgebruikers of de toegangshouders op het elektriciteitsdistributienet kunnen verzoeken om de aanpassing van de sturing of van de periodes bij de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, die de technisch-economische haalbaarheid ervan beoordeelt op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria.