Afdeling V.2.6.
Specifieke voorschriften voor budgetmeters


Art. V.2.6.1.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder zorgt ervoor dat er steeds een duidelijke gebruiksaanwijzing voor de budgetmeter op eenvoudig verzoek en gratis aangevraagd kan worden. Deze gebruiksaanwijzing moet zowel een handleiding bevatten voor het gebruik van een budgetmeter als deze geactiveerd is als voor het uitlezen van deze meter in geval van een gedesactiveerde budgetmeter.

Art. V.2.6.2.

1

Een budgetmeter wordt niet weggenomen als er geen gebruik meer wordt gemaakt van zijn functionaliteiten, tenzij een elektriciteitsdistributienetgebruiker of eigenaar van het betrokken gebouw daar uitdrukkelijk om verzoekt.

2

De kosten voor het wegnemen van de budgetmeter komen voor rekening van de aanvrager.

3

Voor het wegnemen van de budgetmeter maakt de elektriciteitsdistributienetgebruiker of eigenaar van het betrokken gebouw een afspraak met de elektriciteitsdistributienetbeheerder, waarbij hij kan eisen dat de budgetmeter wordt weggenomen binnen 15 werkdagen na ontvangst door de elektriciteitsdistributienetbeheerder van de betaling van de kosten. In uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van die termijn afwijken.