Art. V.2.9.2.
Wijzigingen aan de meetinrichtingen op een toegangspunt, voor zover ze betrekking hebben op de comptabele metingen, worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder binnen tien werkdagen meegedeeld aan de toegangshouder op het toegangspunt.