Art. V.3.1.3.
Voor meetinrichtingen, waarvoor het gemiddelde van het afgenomen of ge´njecteerde maximum kwartiervermogen op maandbasis, bepaald over een periode van twaalf opeenvolgende maanden, minstens 100 kW bedraagt, wordt het gemeten verbruiksprofiel geregistreerd.