Art. V.3.2.2.
In overeenstemming met de bepalingen van het aansluitingscontract en / of de noden van de elektriciteitsdistributienetbeheerder registreert een meetinrichting per meetperiode de volgende data:
de aanduiding van de meetperiode;
de opgenomen of ge´njecteerde actieve energie;
desgevallend de opgenomen en / of ge´njecteerde reactieve energie;
de piekvermogens van de voorbije twaalf maanden.