Art. V.3.4.2.
Aan de data, vermeld in Artikel V.3.4.1, koppelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de volgende gegevens:
de identificatie van het toegangspunt;
de locatie en het type van de meetinrichting;
de identificatie van de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijken.