Afdeling V.3.7.
Opslag, archivering en beveiliging van de data


Art. V.3.7.1.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder slaat zowel de onbewerkte meetgegevens als de eventueel gewijzigde meetgegevens op een niet vluchtige informatiedrager op.

Art. V.3.7.2.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder archiveert de gegevens, vermeld in Artikel V.3.7.1, gedurende een periode van minstens vijfjaar.

Art. V.3.7.3.
De door de elektriciteitsdistributienetbeheerder centraal beheerde meetgegevens zijn, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, beveiligd tegen kennisneming door anderen dan de elektriciteitsdistributienetbeheerder.