Art. V.3.7.2.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder archiveert de gegevens, vermeld in Artikel V.3.7.1, gedurende een periode van minstens vijfjaar.