Art. V.3.8.6.
Na ontvangst van de meetgegevens voor een toegangspunt moet de leverancier, in geval van klanten wissel, leverancierswissel of gecombineerde wissel, buitendienststelling van het toegangspunt of vervanging van de meter, binnen een termijn van zes weken een factuur opmaken gebaseerd op de meetgegevens zoals doorgegeven door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en deze overmaken aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker.