Art. V.3.10.2. Aanvraag van gedetailleerde verbruiksgegevens

§ 1

Elke elektriciteitsdistributienetgebruiker kan maximaal een keer per jaar zijn verbruiksgegevens van de laatste drie jaar op eenvoudig verzoek, met opgave van zijn EAN-code, gratis verkrijgen bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Hij kan die taak ook toevertrouwen aan een toegangshouder aan wie hij de nodige volmacht verleent.

§ 2

De opgevraagde verbruiksgegevens moeten door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de aanvrager ter beschikking gesteld worden uiterlijk vijftien werkdagen na de aanvraag, voor zover de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker op hetzelfde toegangspunt actief was in de referentieperiode en voor zover de gegevens beschikbaar zijn.

§ 3

De informatie moet duidelijk en eenvormig gerangschikt worden, per EAN-code, per tijdstip en per type verbruik (actief, capacitief, inductief) volgens een door de elektriciteitsdistributienetbeheerders gezamenlijk bepaald formaat:
voor continu gelezen toegangspunten:
o
actief verbruik of injectie per elementaire periode zoals bepaald in Artikel V. 1.2.3;
o
inductief en capacitief verbruik of injectie per elementaire periode zoals bepaald in Artikel V. 1.2.3;
voor toegangspunten met maandopname:
o
actief verbruik of injectie per maand, opgesplitst per teller; o piekvermogen, opgesplitst per teller (indien van toepassing);
o
de opnamedatums;
voor toegangspunten met jaaropname:
o
actief verbruik of injectie per jaar, opgesplitst per teller;
o
de opnamedatums.

§ 4

De informatie wordt bij voorkeur elektronisch ter beschikking gesteld van de aanvrager.