Art. V.4.1.2.
De achterliggende netgebruiker is eigenaar van zijn meetgegevens.