Afdeling V.4.2.
Gemeten verbruiksprofiel


Art. V.4.2.1.
In het gesloten distributienet voor elektriciteit is voor alle achterliggende toegangspunten voor injectie het gemeten verbruiksprofiel van toepassing, d.w.z. dat de meetinstallaties voor injectie worden uitgerust met tele-opname. De bepalingen in Afdeling V.3.2 zijn ook van toepassing voor de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit.