Art. V.4.4.1.
De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit voorziet in een eigen methodiek voor de validatie en correctie van de meetgegevens.