Art. V.4.4.2.
De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit voorziet in een eigen methodiek voor de schatting van meetgegevens.