Art. V.4.5.1.
Dezelfde artikels zijn van toepassing voor gesloten distributienetten voor elektriciteit als deze onder Afdeling V.3.7 voor elektriciteitsdistributienetten.