Art. V.4.6.1.
De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit verstrekt per achterliggend toegangspunt aan de leverancier of producent, de evenwichtsverantwoordelijke en de vervoersonderneming de nodige meetgegevens per elementaire periode, zoals bepaald in Artikel V.1.2.3, en per maand, in een vorm, met een snelheid en een frequentie zoals afgesproken met de betrokken partij, waarbij de bestaande marktprocessen voor elektriciteitsdistributienetten niet worden vertraagd.