Art. V.4.7.1.
De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit en de toegangshouders op zijn net, van zodra deze toegang krijgen, nemen deel aan de financiŽle afhandeling voor de betrokken maand zoals vermeld in Afdeling†V.3.6.