Art. V.4.8.2.
De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit voorziet in een procedure waarbij een netgebruiker maximaal één keer per jaar de beschikbare historische verbruiks- of injectiegegevens van de laatste drie jaar op zijn achterliggend toegangspunt gratis kan opvragen.