Afdeling V.4.9.
Rechtzettingen


Art. V.4.9.1.
Mogelijke fouten in de informatie van een achterliggend toegangspunt met betrekking tot de uitgewisselde meetgegevens worden door de toegangshouder en de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit onmiddellijk aan elkaar gemeld. De beheerder van het gesloten distributienet stelt een procedure op voor de melding en de rechtzetting van de fouten.

Art. V.4.9.2.
In geval van uitbesteding overeenkomstig Artikel V.4.1.3 mag de beheerder van het gekoppelde elektriciteitsdistributienet voor rechtzettingen handelen overeenkomstig Artikel V.3.11.4