Afdeling V.4.10.
Decentrale productie-installaties


Art. V.4.10.1.
Voor productie-installaties met een vermogen groter dan 10 kVA plaatst de beheerder van het gekoppelde net een meetinrichting met uitlezing van de productie op afstand.

Art. V.4.10.2.
Voor het installeren en uitlezen van de meetinstallatie en het beheer van de meetgegevens van een decentrale productie-eenheid kan de gebruiker van het gesloten distributienet voor elektriciteit een beroep doen op de diensten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder als de meting op het toegangspunt niet toelaat om de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit eenduidig te bepalen. Die diensten en de verrekening van de kosten ervan worden contractueel gepreciseerd.