Hoofdstuk VI.1.
Algemene bepalingen


Art. VI.1.1.1.
In de Samenwerkingscode (Deel VI) worden de voorschriften beschreven in verband met de koppeling tussen het transmissienet, de elektriciteitsdistributienetten en de gesloten distributienetten voor elektriciteit.