Art. VI.1.1.1.
In de Samenwerkingscode (Deel VI) worden de voorschriften beschreven in verband met de koppeling tussen het transmissienet, de elektriciteitsdistributienetten en de gesloten distributienetten voor elektriciteit.