Art. VI.2.1.1.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, bepalen in onderling overleg de fysieke plaats van het koppelpunt of de koppelpunten.