Art. VI.2.1.11.

1

De netbeheerders van wie (delen van) de netten onderling gekoppeld zijn, delen elkaar dagelijks de al dan niet gevalideerde energie-uitwisselingen op de koppelingspunten mee binnen een werkdag.

2

De transmissienetbeheerder deelt maandelijks de gevalideerde energie-uitwisselingen op de koppelingspunten met het elektriciteitsdistributienet of de elektriciteitsdistributienetten mee aan de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder of elektriciteitsdistributienetbeheerders binnen vier werkdagen na het einde van de maand in kwestie.

3

De elektriciteitsdistributienetbeheerders van wie (delen van) de elektriciteitsdistributienetten onderling gekoppeld zijn, delen elkaar maandelijks de gevalideerde energie-uitwisselingen op de koppelingspunten mee binnen zes werkdagen na het einde van de maand in kwestie. In de periode tussen de dag van opname van de energie-uitwisseling en de zesde werkdag na het einde van de maand in kwestie, plegen zij overleg en corrigeren indien nodig de geregistreerde energieuitwisselingen opdat de door en onder hen verdeelde energie-uitwisselingen overeenstemmen met de door de transmissienetbeheerder opgegeven energieuitwisselingen op de koppelingspunten van het transmissienet met de elektriciteitsdistributienetten.

4

De elektriciteitsdistributienetbeheerders van wie (delen van) de elektriciteitsdistributienetten onderling gekoppeld zijn, delen de gevalideerde energieuitwisselingen op de koppelingspunten met het transmissienet mee aan de transmissienetbeheerder binnen de tien werkdagen na het einde van de maand in kwestie.

5

De elektriciteitsdistributienetbeheerders van wie (delen van) de elektriciteitsdistributienetten onderling gekoppeld zijn, delen de gevalideerde energieuitwisseling tussen hun netten mee aan de transmissienetbeheerder binnen de tien werkdagen na het einde van de maand in kwestie.