Art. VI.2.1.12.
De bepalingen in de Samenwerkingscode (Deel VI) zijn niet van toepassing als de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, dezelfde rechtspersoon zijn.