Art. VI.3.1.1.
Het koppelpunt tussen het gesloten distributienet voor elektriciteit en het gekoppelde net wordt door de beheerder van het gekoppelde net uitgerust met een meetinstallatie met afzonderlijke registratie van afnames en injecties per elementaire periode via teleopname.